لينك زير را بر روي نوار ابزار بوكمارك خود دراگ كنيد:

 

گوگل+ بوكماركلت

 

منبع كد: forestgiant.com